top of page
violence against women_banner.png

Ženu ani kvetinou?

NASILIE KAZDA TRETIAOPRAVA.jpg

Zdroj: OSN

Každá tretia žena v Európskej únii zažila po dosiahnutí veku 15 rokov aspoň raz vo svojom živote fyzické alebo sexuálne násilie zo strany muža. Toto vysoké číslo ukazuje alarmujúci stav a prezrádza, že to s tou kvetinou nebude také jednoduché.

Závažnou formou násilia však nie je výlučne násilie fyzické, o ktorom sa hovorí v kvetinovom úsloví, ale aj sexuálne, psychické a ekonomické.

 

Násilím je aj vyhrážanie sa takýmito činmi.

Štatistiky o tom, čo ženy a dievčatá žijúce na území Európskej únie zažívajú od dovŕšenia 15 rokov sú alarmujúce:

statistiky03.jpg

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre základné práva, 2014

RODOVO PODMIENENENÉ NÁSILIE

JE ČASTEJŠIE, AKO SI MYSLÍŠ

ČO JE RODOVÁ PODMIENENOSŤ NÁSILIA?

VAHY.png

Pre odstraňovanie násilia na ženách je nevyhnutné presadzovanie rodovej rovnosti.

Rodová podmienenosť násilia znamená, že násilie páchané na ženách nie je iba individuálny problém konkrétneho vzťahu. Ide o širší sociálny kontext nerovného postavenia žien a mužov. Násilie na ženách je produktom spoločenských presvedčení o mužskosti a ženskosti, rodových stereotypov a zvykov. V dôsledku ich pretrvávania niektorí muži používajú násilie ako prostriedok udržiavania nadvlády a kontroly nad ženami.

ČO MÔŽEŠ UROBIŤ TY?

Napríklad odmietnuť hlúpe vtipy a akékoľvek zľahčovanie násilia.

 

Viac o tom, aké formy násilia na ženách poznáme, aké sú varovné signály násilného vzťahu, aj o tom, čo to je násilie prostredníctvo technológií sa dočítate v samostatnej kapitole, tu:

NASILIE03.jpg
bottom of page