top of page
harassment_banner_1920x1080 (1).png

ČO JE OBŤAŽOVANIE

ČO VŠETKO SA DÁ OZNAČIŤ ZA SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE?

OBTAZOVANIE_oprava.jpg

Až 55 % žien v Európskej únii zažilo sexuálne obťažovanie. Niektoré výskumy navyše uvádzajú, že približne 87 až 94 % zamestnankýň a zamestnancov, ktorí sa stali terčom sexuálneho obťažovania na pracovisku, nikdy daný čin nenahlási.

"Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie." Antidiskriminačný zákon § 2a (5)

Pri sexuálnom obťažovaní nejde o sex, sexuálnu túžbu alebo o nadviazanie vzťahu či zblíženie. V skutočnosti ide o zneužitie alebo získanie moci a autority, o dosiahnutie kontroly nad inou osobou a často dokonca o otvorený prejav agresie.

Pískanie, nevhodné komentovanie výzoru alebo nepríjemné dotyky nikdy nie sú cestou k nadviazaniu úprimného vzťahu. Sexualita je v prípadoch sexuálneho obťažovania iba nástrojom moci a kontroly.

Sexuálne obťažovanie sa môže diať kdekoľvek – v práci, v škole, na univerzite, na ulici, v obchode, v klube, vo verejnej doprave, na letisku a dokonca aj doma.

OBTAZOVANIE02.jpg

KDE JE HRANICA MEDZI FLIRTOVANÍM A OBŤAŽOVANÍM?

Ak niektorá zo zúčastnených osôb vníma sexuálne narážky, návrhy a dotyky ako nepríjemné, nejde o flirt, ale o sexuálne obťažovanie. 

V rôznych pracovných kolektívoch sú vzťahy nastavené rôzne. Niekde sú čisto formálne, inde sú vyslovene kamarátske. Nech je to tak či onak, nikto sa nesmie správať tak, aby to niektorej členke či členovi kolektívu bolo nepríjemné.

 

Klasický príklad obťažovania je, keď kolega vedome zneužíva familiárnu atmosféru v kancelárii. Dotýka sa kolegyne, narúša jej osobný priestor, vypytuje sa na jej súkromie a sexuálny život. Ráno po príchode do práce si ju prezrie zhora dolu a utrúsi nejakú poznámku, napríklad o jej prsiach alebo zadku v nových šatách. Ak sa žena ohradí, dočká sa reakcie, že je netýkavka.

Dievčatá sa od mladého veku učia, že ich povinnosťou je, aby boli slušné a milé. Aby milo prikývli, usmiali sa alebo slušne opakovane odmietli, aj keď ich neprestávajúce pokusy o kontakt otravujú. Keď sa ohradia, zväčša ich obvinia, že „preháňajú“ alebo „nechápu srandu“.

Chlapcom sa zasa hovorí, že keď dievča povie nie, nemajú to vzdávať. Lebo vraj dievčatá chcú, aby ich chlapci dobýjali. Vžilo sa, že „správni muži“ si jednoducho zoberú, čo chcú. To ale  prispieva k vzniku prostredia, v ktorom chýba rešpekt a potichu sa toleruje sexuálny nátlak a obťažovanie.

FORMY SEXUÁLNEHO OBŤAŽOVANIA

A/ Quid pro quo = niečo za niečo

Zuzana sa trápi s chémiou. Profesor ju zavolá do kabinetu a ponúkne jej doučovanie. Začne jej dávať sexuálne návrhy a pritom ju uisťuje, že jej len chce dať dobrú známku. Zneužíva autoritu vyučujúceho a svoju moc rozhodovať o Zuzaninom hodnotení.

Sexuálne obťažovanie často nemá svedkov. Páchateľ koná za zatvorenými dverami, kde medzi štyrmi očami vysloví jasnú požiadavku, čo treba urobiť pre získanie lepšej známky, povýšenia, vyššieho platu alebo pre udržanie si miesta.

B/ Vytváranie urážlivého prostredia

 

Jana pracuje ako administratívna asistentka v autoopravovni. Mechanici pri komunikácii s ňou často používajú hrubé slová a vtipkujú s použitím sexuálnych narážok. Okrem toho je spoločná toaleta oblepená plagátmi nahých žien a Janu to uráža. Keď spomenula tieto problémy majiteľovi, povedal jej, že „veď len žartujú“ a že je „len precitlivená“. Zamestnankyňa je však vystavená urážlivým verejným poznámkam, sexuálnym návrhom a materiálom so sexuálnou tematikou.

V skutočnosti sa takto vedome vytvára nepriateľské a urážlivé pracovné prostredie. Ak človek musí pracovať v takomto prostredí, považuje sa to za formu sexuálneho obťažovania.

NÁSLEDKY VYROVNÁVANIA SA 

SO SEXUÁLNYM OBŤAŽOVANÍM

sipka-01.jpg

POVEDZME NIE

Reakcia ženy závisí vždy od konkrétnej situácie, od daného vzťahu aj od prostredia, v ktorom sa obťažovanie deje. V zásade platí, že je dôležité, aby dala slovne alebo inak najavo, že si takéto správanie neželá. Je však hlavne na mužoch, aby si uvedomovali svoje správanie a vyvarovali sa obťažovania, nech už má akúkoľvek formu.

Ženy majú veľmi často strach ozvať sa, najmä ak by tým bolo ohrozené ich bezpečie alebo ak ide o sexuálne obťažovanie zo strany učiteľa, profesora či šéfa. Majú obavy, že dostanú horšiu známku, neprejdú do ďalšieho ročníka alebo stratia prácu. Alebo z toho, že sa obťažovanie ešte zintenzívni. Vtedy veľmi pomôže, ak svedkovia obťažovania nebudú ľahostajní a dajú najavo, že takéto správanie je neprijateľné.

ČO MÔŽEŠ UROBIŤ?

Povedz človeku, ktorý ťa obťažuje, aby s tým prestal. Najlepšie listom, emailom alebo esemeskou. Napíš mu, čo je v jeho správaní pre teba urážlivé, a ulož si kópiu tejto správy.

Urob si záznam o obťažovaní. Zapíš si podrobnosti o každom incidente vrátane dátumu a času. Zdokumentuj, čo sa presne stalo a podrobne zaznamenaj všetky urážlivé slová aj svoje odpovede. Zapíš si aj mená svedkov a svedkýň.

Urob si printscreeny všetkej odoslanej aj prijatej pošty s každým, s kým si o situácii komunikoval/a. Tieto informácie by mohli byť rozhodujúce pri prípadnom súdnom riešení obťažovania.

Podaj sťažnosť čo najvyššie. Mnoho vysokých škôl a firiem má stanovené interné postupy nahlasovania sexuálneho obťažovania. A ak ich aj nemajú, treba sa obrátiť na vyššiu autoritu, riaditeľa školy alebo dekanát či rektorát.

Podaj podnet na inšpektorát práce

Napíš na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. To tvoju situáciu odborne posúdi a môže ťa bezplatne právne zastupovať. 

Prečítaj si viac:

 

Veronika Valkovičová, Zuzana Jakalová (ed.) (2020): Bez súhlasu.txt​.

 

22 svedectiev: Sexuálne obťažovanie zažila prezidentka, režisérka i čašníčka 

 

Ako spoznať sexuálne obťažovanie a ako sa mu brániť? Radia odborníčky

 

ASPEKT: O sexuálnom obťažovaní žien

bottom of page