top of page
devatoroMUZINEPLACU.jpg

MUŽI NEPLAČU

ALE ÁNO.

Život v krajine s vyššou mierou rodovej rovnosti prospieva zdraviu mužov. Prejavuje sa to ich nižšou úmrtnosťou, vyššou životnou pohodou, znížením rizika vzniku depresie až o polovicu, vyššou pravdepodobnosťou mať chránený sex, nižšou mierou samovrážd a 40% znížením rizika násilnej smrti.

(Svetová zdravotnícka organizácia, 2018)

Lenže stereotypné predstavy o mužskosti a ženskosti sa vzpierajú rodovej rovnosti. A toxická maskulinita je účinný jed pre životy chlapcov a mužov, pre ľudské vzťahy a spolužitie bez násilia.

Chlapci často už od malička v stresujúcich situáciách počúvajú: „čo si to za chlapa“, „vzmuž sa“, „veľkí chlapci neplačú“ a „správaj sa ako chlap“. Keď chlapec zlyhá, cíti sa zraniteľný alebo sa hanbí či bojí, považuje sa to za ohrozenie jeho mužnosti.

ČO JE TEDA OPAKOM TOXICKEJ MASKULINITY?

Ak ti napadlo „ženskosť“, nie je to tak. Sedí tu skôr autentickosť“, proste nebyť fejk.

 

Ak kritizujeme toxickú maskulinitu, neznamená to, že všetko mužské považujeme za toxické. Obrovská časť toho, čo znamená byť mužom, toxická nie je. Nie je toxické byť sebavedomý, silný, asertívny či lojálny.

 

Nie je toxické byť fyzicky aktívny alebo chcieť dobre zarobiť. Nie je toxické chcieť ochraňovať svojich blízkych ani byť hrdý na svoje úspechy. Toto sú všetko vlastnosti spájané s mužskosťou, ktoré nie sú vo svojej podstate škodlivé. Skutočný problém nastáva, keď niekto predpokladá, že existuje len jeden správny spôsob, ako byť mužom, ako byť ženou, ako byť človekom. Keď veríš, že nemôžeš byť silný bez toho, aby si sa niekedy cítil slabý, že nezáleží na tom, či chceš alebo nechceš, lebo je „tvoja povinnosť“ zarábať, byť tvrdý alebo neprístupný.

ČO MÔŽEŠ UROBIŤ TY?

Ani agresia, ani tvrdosť, ani násilníckosť nie sú prirodzené mužské vlastnosti. Často sú len výrazom strachu zo svojich pocitov a zraniteľnosti. To, že si citlivý, neznamená, že si slabý ani že je s tebou niečo zle. To, že chceš mať dobré známky, neznamená, že si nudný. To, že chceš prejaviť svoje pocity, neznamená, že si „baba“. To, že chceš na sex počkať, neznamená, že si menej mužný. To, že máš občas strach, neznamená, že si padavka. A to, že sa pred sexom dievčaťa spýtaš na súhlas, je naozaj sexi, mužné a odvážne.

ČO JE TOXICKÁ MASKULINITA?

Toxická maskulinita považuje za mužné len také správanie, ktoré potláča emócie či zraniteľnosť a uprednostňuje agresivitu a dominanciu. Je zdrojom každodenného sexizmu i rodovo podmieneného násilia.

 

Keď hovoríme o toxickej maskulinite, často sa objavujú obvinenia, že označujeme všetkých mužov za toxických a zlých. Nie je to pravda. No samotný fakt, že niektorí ľudia stotožňujú „toxickú mužnosť“ s „mužnosťou“ ako takou, je zhrnutím problému.

Toxická maskulinita totiž definuje mužnosť násilím, sexom, statusom a agresiou. Je to ideál mužnosti, kde sila je všetkým, kým emócie sú považované za slabosť. Všimni si, ako často je sex alebo jeho nedostatok používaný u mužov ako urážka. „Beta“, „pussy“, „teploš“ a „ženská“ sa často používajú na označenie niekoho, kto „nemá gule“, a teda žiadne mužstvo.

TERMINATOR.gif

Už od mala hovoríme dievčatám v škôlke, že „ten chlapec ťa bije a ťahá za vlasy preto, že sa mu páčiš“. Tieto postoje typu „chlapci sú proste chlapci“ prispievajú ku kultúre, kde sa agresívne správanie mužov k ženám aj v dospelosti ticho toleruje alebo sa dokonca podporuje. Čo keby sme chlapcom radšej hovorili „dievča ani kvetinou neudrieš“?

bottom of page