top of page
devatoroNEW04.jpg

Je sexizmus

o sexe?

NIE. NIE JE.

Keď hovoríme o sexizme, nehovoríme o sexe, ale o nerovnom zaobchádzaní na základe pohlavia (angl. sex). Pojem sexizmus označuje podobne ako rasizmus diskrimináciu, ktorá vychádza z predsudkov, že nejaká skupina ľudí má spoločné vlastnosti bez ohľadu na individualitu jej členov a členiek.

 

Sexizmus sú predsudky, urážky a stereotypy namierené voči osobe len na základe jeho či jej pohlavia. Je založený na presvedčení, že jedno z pohlaví je nadradené.

Sexistické postoje podporujú nerovnosť medzi mužmi a ženami, vrátane diskriminačného zaobchádzania, ako je napríklad rozdielny prístup zamestnávateľa pri prijímacích pohovoroch a povýšeniach v zamestnaní, ale aj extrémnejšie prejavy, ako je násilie voči ženám a voči mužom, ktorí sa vymykajú typickému ,,mužskému“ správaniu.

Sexistické postoje môžu byť založené napríklad na presvedčení, že všetky ženy patria do kuchyne, majú sa starať o deti a domácnosť, a teda nepatria na riaditeľskú pozíciu.

beyonce.gif

Prípadne na presvedčení, že všetci muži by mali byť silní, mali by mať six-packy, veľké auto a veľa zarábať.

LEO.gif

SEXIZMUS AKO MOC

Ako zákazník je muž v pozícii moci voči čašníčke. Iste ste už počuli vetu „náš zákazník, náš pán“. Ak muž zneužije túto pozíciu, aby čašníčku obťažoval a flirtoval s ňou, je to nevhodné. Žena sa môže cítiť nepríjemne. Uráža ju, že si hosť pýta jej číslo, pokúša sa jej dotknúť alebo rozpráva neslušné vtipy a zdržuje ju od práce. No zároveň sa od nej vyžaduje, aby sa správala prívetivo, pretože je to súčasť jej práce.

Koniec koncov je to naozaj jednoduché: Nesprávaj sa ako hovädo.

ŽENA NIE JE NIKOHO MAJETOK. BODKA.

ČO MÔŽEŠ UROBIŤ TY?

Všímaj si vo svojom okolí prejavy sexizmu a odmietni ich. Pokúšaj sa napraviť prejavy sexizmu aj vo vlastnom správaní. Nie, všetci muži naozaj nie sú takí a všetky ženy naozaj nie sú onaké... Zato všetci sa môžeme podieľať na tom, aby sexizmus nebol považovaný za normálny.

Pointa je, že ak sa ti nejaké očakávanie nepáči, môžeš sa proti nemu postaviť.

JOEY.gif

Tým, že si budeš všímať rodové stereotypy okolo seba a nebudeš sa im automaticky podvoľovať, pomáhaš aj ty vytvárať spoločnosť, kde môžeme lepšie spolunažívať ako ľudia a neprijímať rozdelenie na „opačné“ tábory podľa pohlavia.

Poznáš Iniciatívu Sexistický kix, ktorá poukazuje na sexizmus v reklame?

bottom of page