top of page
co je v praci_ENG_banner_1920x1080 kopie

ČO JE V PRÁCI

FIT JE IN

Všetci sa môžeme slobodne rozhodnúť, či chceme alebo nechceme športovať. Pravdaže, pokiaľ nám v tom nebránia zdravotné dôvody. Ako je teda možné, že nás rodové stereotypy obmedzujú v športovaní alebo vo výbere športu, ktorému sa túžime venovať?

Výskumy ukazujú, že už vo veku od 8 do 14 rokov klesne sebavedomie dievčat o 30 %. Následne sa dievčatá športu vzdávajú, a to dvakrát rýchlejšie než chlapci. Viac ako polovica všetkých dievčat skončí so športovaním pred dovŕšením 17 rokov.

7 z 10 dievčat, ktoré počas puberty prestali športovať, uviedlo, že sa tam necítili vítané a spoločnosť ich v športovaní nepovzbudzovala. 43 % dievčat uviedlo, že nemá na výber rovnaké množstvo športových aktivít ako chlapci.

Medzi dôvody, ktoré dievčatá uvádzali, patrilo napríklad aj to, že potenie je „neženské“ alebo sa báli, že budú mať príliš svalnatú postavu.

 

Navyše, medzi mladými mužmi je súťaživosť a výhra podporovaná omnoho viac ako medzi mladými ženami. Rodové stereotypy sú jednou z hlavných prekážok, ktoré dievčatám a ženám bránia športovať.

PREČO?

Tento problém sa však netýka iba dievčat. Prečo sa chlapcom vysmievajú za to, že chcú byť tanečníkmi, gymnastami alebo krasokorčuliarmi? 

Šport je dobrý pre naše zdravie. Okrem toho pomáha budovať dôveru vo vlastné schopnosti, povzbudzuje v nás vytrvalosť, férovosť, schopnosť hrať v tíme, spoznať svoje limity, prijať výhru, zmieriť sa s prehrou a postaviť sa znovu na nohy. Tieto schopnosti a zručnosti sa potom prenášajú aj do každodenného života mimo ihriska.

 

Nie všetci však musíme športovať profesionálne, aby sme zo športu mali zdravotný prospech a radosť. Šport je totiž najmä oslavou schopností nášho tela. Povzbuďme sa navzájom, aby sme sa hýbali s radosťou bez ohľadu na množstvo svalov, váhu alebo vek!

bottom of page