top of page
harassment_banner_1920x1080 (1).png

ČO JE OBŤAŽOVANIE

FAQ

Q: To už tým ženám nemôžem ani otvoriť dvere?

A: Môžeš.

Q: To už nemôžem ani pozvať ženu na drink alebo večeru?

A: Môžeš. Ak je s tým ona ok. Stačí položiť jednoduchú otázku: „Môžem ťa pozvať?“ Ak povie, áno, zaplať. Ak povie nie, nenaliehaj. Rešpektuj ju.

 

Q: Sú obťažované iba ženy?

A: Nie. Obťažovaní môžu byť i muži a páchateľkami môžu byť i ženy. A aj muži majú právo sa proti obťažovaniu rázne ohradiť.

 

Q: Kde je hranica medzi nevinným flirtom a obťažovaním?

A: Tam, kde to je niekomu z dvojice nepríjemné. Flirtovanie je vzájomné správanie, pri ktorom sa obe strany úmyselne zbližujú a toto zblíženie má sexuálny podtón.

Q: Ide o sexuálne obťažovanie, ak pozvem kolegyňu na rande?

A: Ak váš zamestnávateľ nemá pravidlo, ktoré priamo vylučuje randenie zamestnancov, je najlepšie, ak budeš dodržiavať pravidlo „jeden pokus a dosť“. Ak pozveš kolegyňu na rande a ona ti dá najavo, že nemá záujem, nepýtaj sa znova. Opakované žiadosti o rande už môžu znamenať obťažovanie. Jedno zdvorilé pozvanie pravdepodobne za obťažovanie považované nebude.

Q: Prečo by už len rešpektovaní a úspešní muži obťažovali ženy?

A: Sexuálne obťažovanie je založené na zneužívaní pozície moci. Preto k nemu dochádza oveľa častejšie medzi ľuďmi, medzi ktorými sú mocenské (statusové) rozdiely. Obťažovať môže ktokoľvek – starší aj mladší, slobodní aj ženatí, osoby rovnakého aj odlišného pohlavia alebo etnického pôvodu.

Q: Sú obťažujúci vždy v nadradenej pozícii voči obeti?

A: Nie. Napriek tomu, že sexuálne obťažovanie využíva pozíciu moci, veľmi bežné sú aj prípady obťažovania spolužiakmi, spolužiačkami, kolegami alebo kolegyňami. Existujú aj prípady sexuálneho obťažovania podriadenými alebo obťažovanie zo strany klienta.

Q: A nie je sexuálne obťažovanie trochu zbytočne nafukované? Veď je to predsa sranda.

A: Sexuálne obťažovanie je urážlivé a ponižujúce. A môže mať pre obeť veľmi vážne následky. Nedeje sa preto, aby pobavilo. Práve naopak, ide o zneužitie alebo získanie moci a autority, o dosiahnutie kontroly nad obeťou a často dokonca o otvorený prejav agresie. Platí, že ak je raz niekomu niečo nepríjemné, nebudem mu to robiť.

 

Q: Nezažívajú sexuálne obťažovanie len ľudia, ktorí sú atraktívni?

A: Sexuálne obťažovanie nemá nič spoločné s príťažlivosťou alebo sexuálnou túžbou. Jeho cieľom je poníženie, šikanovanie a zastrašovanie obete bez ohľadu na jej vzhľad.

Q: Nekoledujú si niektoré ženy o sexuálne obťažovanie tým, že sa vyzývavo obliekajú alebo správajú?

A: Nie. Nikto nechce byť obťažovaný. Navyše, štúdie dokazujú, že na oblečení vôbec nezáleží. Ženy, ktoré sa obliekajú konzervatívnejšie, sú obťažované v úplne rovnakej miere. Toto tvrdenie okrem toho predpokladá, že násilné správanie je mužom vlastné, a tým ich znevažuje. Ak sa týmto spôsobom snažíme ospravedlniť násilné správanie mužov, vlastne ich tým urážame.

Q: Nie sú mnohé obvinenia zo sexuálneho obťažovania vymyslené?

A: Nie. Falošné obvinenia zo sexuálneho obťažovania neprinášajú obeti naozaj žiadne výhody. Nahlásenie sexuálneho obťažovania môže byť veľmi náročný, nepríjemný a zdĺhavý proces.

Oveľa častejšie sa stáva, že obete sexuálne obťažovanie nenahlásia (85 %), pretože majú opodstatnený strach z reakcií okolia, prípadne z možných následkov (narastanie obťažovania, zlá známka v škole, strata práce, zastavenie kariérneho postupu).

Na Slovensku i vo svete stále pretrváva návyk v prípadoch sexuálneho obťažovania alebo násilia na ženách mlčať. Ženy majú opodstatnený strach a obavy o svojich skúsenostiach hovoriť, pretože okolie často reaguje nedôverčivo, obeť spochybňuje alebo dokonca obviňuje, že si za to do istej miery mohla sama. Za obťažovanie a násilie je však vždy zodpovedný výlučne páchateľ, nikdy nie obeť.

Prečítaj si viac tu: Kultúra mlčania. Sexuálne obťažovanie na univerzitách a vysokých školách

bottom of page