top of page
VIOLENCE_banner.png

ČO JE Násilie

ČO MÔŽU UROBIŤ MUŽI

Jackson Katz, známy americký vedec a autor, na začiatku svojich prednášok často kladie mužom otázku, čo robia vo svojom každodennom živote pre to, aby sa vyhli sexuálnemu napadnutiu. Potom položí tú istú otázku ženám. Tu sú ich odpovede:

graf10.jpg

AHA, AJ MALÍ CHALANI TO CHÁPU:

ČO MÔŽU MUŽI ZMENIŤ?

Muži sa často nachádzajú v mocenskej pozícii. Preto dokážu ostatným mužom odovzdať myšlienky, ktoré muži od žien neprijmú. Je treba, aby bolo viac mužov, ktorí nebudú ticho a budú mať odvahu a silu postaviť sa rázne proti násiliu na ženách. Násilie je totiž problémom, ktorý sa týka nás všetkých.

 

Je dôležité, aby sa muži navzájom podporovali a aby dávali pozor na svoje vlastné správanie a postoje.

 

Pozri si TED talk od Jackson Katz, veľmi ti ho odporúčame.

bottom of page