top of page
co je v praci_ENG_banner_1920x1080 kopie

ČO JE V PRÁCI

SLUŠNOSŤ A ASERTIVITA

NE/PREPÁČ

Schopnosť ospravedlniť sa je znakom toho, že je človek empatický. Že má rešpektu a dobré sociálne zručnosti. Hovorí o človeku, že je dostatočne zrelý priznať si chybu a vyjadriť ľútosť za to, že spôsobil bolesť alebo škodu. Áno, „prepáč” sa niekedy hovorí skutočne ťažko. Ale o to dôležitejšie je vedieť, kedy ho použiť.

Priveľa ospravedlňovania môže mať negatívny efekt. Platí, že ženy sa ospravedlňujú viac ako muži. A povedzme si pravdu, nie vždy na to majú skutočný dôvod. Sorry, not sorry! Prečo sa ženy stále ospravedlňujú?

Napríklad, začneš svoje tvrdenie slovami: „Prepáčte, mohla by som...“ alebo „Môžem sa mýliť, ale...“ Môže sa ti zdať, že je to z tvojej strany prejav zdvorilosti, ale v skutočnosti len dávaš menšiu váhu svojim ďalším slovám. Naznačuješ, že sa necítiš isto v tom, čo sa chystáš povedať. Alebo že si nie si istá, či toto právo vlastne máš.

 

Tendencia stále sa ospravedlňovať je nebezpečnejšia, ako si myslíš. Ovplyvňuje tvoju sebadôveru a tým ovplyvňuje aj to, ako ťa vnímajú ostatní. Vedieť sa postaviť za svoje názory a nápady je kľúčovou súčasťou budovania zdravých vzťahov doma, vo vzťahu, v škole aj na pracovisku.

Neospravedlňuj sa, ak si neurobila nič zlé. Neospravedlňuj sa za každú drobnosť viac, ako je potrebné. Inak tvoje „prepáč“ stratí váhu, ak potom skutočne chybu urobíš.

graf004.jpg

Už od malička učíme chlapcov a dievčatá odlišné veci. Chlapci bývajú chválení a povzbudzovaní za to, že sa správajú priamo a sebavedome. Naopak, dievčatá učíme, aby boli hlavne milé, usmiate a poslušné. Od dievčat sa často očakáva, že budú empatické a že si budú viac vedomé toho, ako ich činy ovplyvňujú ostatných. Ich tendencia pociťovať vinu je v dôsledku tejto výchovy oveľa väčšia ako u mužov.

 

Napríklad, ak chlapec vyhrá súťaž, je menej pravdepodobné, že bude premýšľať nad tým, ako prehra ovplyvnila jeho súperov. V prípade dievčaťa však môže výhra znamenať okrem šťastia aj pocity viny za porazených a tým pádom zľahčovanie svojho úspechu. V spoločnosti sú na mužov a ženy kladené rozdielne očakávania. Preto sa nebojácne dievča často považuje za panovačné a sebavedomá žena za namyslenú.

AKO SA ODNAUČIŤ HOVORIŤ PREPÁČ

Ospravedlnenie ti často môže pripadať ako vhodný spôsob na predchádzanie konfliktom. Faktom však zostáva, že nie každý s tebou bude vždy súhlasiť. A tak to je v poriadku. Naučiť sa vyrovnať s nesúhlasom ťa urobí odolnejšou a v konečnom dôsledku ťa môže naučiť zdravšiemu prijímaniu konštruktívnej kritiky. Je dôležité, aby si sa naučila rozoznávať medzi situáciami, v ktorých je ospravedlnenie vhodné a kedy hovoríš prepáč len zo zvyku. Jedným z dôvodov, prečo sa dievčatá toľko ospravedlňujú je, že sa im to môže zdať zdvorilé.

 

Na zdvorilosti a slušnosti nie je nič zlé. Práve naopak! To sa však vôbec nevylučuje s tým, aby si bola priamočiara.

privilegia_SK_2-01.png

Neexistuje nič také ako „pozitívna diskriminácia.“ Diskrimináciou totiž vždy označujeme znevýhodňovanie ľudí – a to sa jednoducho nikdy nedá považovať za pozitívne. Tento termín je nezmyselný, tie dve slová si navzájom protirečia.

KOMPLIMENT

A ak ťa niekto pochváli (napríklad za dobre spravenú prezentáciu v škole), treba to jednoducho prijať, potešiť sa a povedať „ďakujem“. Netreba o prezentácii rozprávať, že bola robená „narýchlo“, že „nebolo dosť času“ a že „tebe sa vlastne nepáči“. Úprimná a láskavá pochvala, ktorá ocení tvoje schopnosti a zručnosti, je dôvodom na úsmev. Treba sa z nej jednoducho potešiť a prijať ju ako niečo, čo ti pohladká sebavedomie.

MANSPLAINING

Niektorí muži majú neustále nutkavú potrebu niečo vysvetľovať. Snažia sa ženám vysvetliť veci, o ktorých ony v skutočnosti vedia neporovnateľne viac ako oni. Automaticky totiž predpokladajú, že im to „treba“ vysvetliť. Takýto muž v pracovnom prostredí často žene na porade skáče do reči, dokončuje za ňu vety, zopakuje to, čo povedala ona, aby si jej myšlienku privlastnil alebo v tíme podkopáva jej autoritu zosmiešňujúcimi či nerešpektujúcimi poznámkami na jej osobu alebo výstupy práce. Alebo ju ani nenechá dohovoriť.

Takéto správanie prispieva k vzniku prostredia, ktoré núti najmä mladé ženy mlčať a neodporovať. V zdvorilom priestore sa takto prejavuje moc. V nezdvorilom priestore sa moc prejavuje násilím.

MANSPLAINING1.jpg

Prečítaj si útlu knižku Muži mi to vysvetlia, ktorú napísala Rebecca Solnit a do slovenčiny preložila Aňa Ostrihoňová.

bottom of page