top of page
co je v praci_ENG_banner_1920x1080 kopie

ČO JE V PRÁCI

ROZDIEL V ODMEŇOVANÍ

niczle-01.jpg

Rodový mzdový rozdiel je relatívny rozdiel medzi priemernými hrubými hodinovými mzdami žien a mužov v celom hospodárstve. Je jedným z kľúčových ukazovateľov pri hodnotení nerovností medzi mužmi a ženami v danej krajine.

 

Rozdiel medzi výškou mzdy mužov a žien na Slovensku patrí medzi najvyššie v EÚ. Podľa Eurostatu bol rodový mzdový rozdiel v neupravenej forme (ide o priemerné hodinové zárobky) v roku 2018 na Slovensku 19,4 % a priemer v EÚ 14,8 %. To znamená, že ak napríklad muž u nás zarobí 100 eur, žena zarobí len niečo málo cez 80 eur. 

PREČO ŽENY DOSTÁVAJÚ MENEJ PEŇAZÍ?

Mzdový rozdiel je výsledkom kombinácie viacerých faktorov. Zjednodušene sa dá povedať, že je dôsledkom horizontálnej a vertikálnej segregácie na trhu práce. Je to ale o niečo zložitejšie.

 

Aby ste lepšie pochopili, pozrite si na Netflixe krátky dokument Why Women Are Paid Less:

Tu je niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú rozdiel v odmeňovaní mužov a žien:

 

Rozdelenie zamestnaní na „ružové“ (horšie platené) a „modré“ (lepšie platené) sa označuje ako horizontálna segregácia na trhu práce.

 

Viac mužov ako žien pracuje na vyšších, vedúcich pozíciách. To je takzvaná vertikálna segregácia na trhu práce.

 

Ženy často pracujú na čiastočný úväzok, pretože sa snažia skĺbiť prácu so starostlivosťou o deti, starších príbuzných alebo o domácnosť.

 

Trest za materstvo („Motherhood Penalty“): Je dokázané, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa zvyšuje po pôrode a trvá, kým prvé dieťa nedosiahne vek 20 rokov. Hodinová mzda žien je v tom čase približne o tretinu nižšia ako mzda mužov.

Pozri si virálne video, v ktorom chlapci dávajú jasne najavo, že chcú, aby ich kamarátky dostali rovnakú odmenu. Keď to vedia pochopiť deti, prečo s tým majú taký problém dospeláci?

Prečítaj si viac napríklad tu: 

Veronika Valkovičová: Rovnosť v odmeňovaní – vec nás všetkých aj na Slovensku

Eurostat: Rodový mzdový rozdiel

bottom of page